- Vỏ tủ thép tấm sơn tĩnh điện 1-2 mm, 01 hoặc 02 lớp cánh.
- Thiết bị đóng cắt xuất xứ China, Korea, G7
- Dòng cắt định mức: up to 3P-3000A
Các chức năng bảo vệ:
- Bảo vệ nguồn ưu tiên (liên động)
- Bảo vệ thứ tự pha, mất pha ...
Hoạt động:
- Sau khi nguồn ưu tiên gặp sự cố, sau thời gian trễ ATS sẽ đóng sang nguồn dự phòng.
- Khi nguồn ưu tiên có trở lại, sau thời gian trễ ATS sẽ đóng tải sang nguồn ưu tiên.
Trong trường hợp nguồn dự phòng là máy phát điện:
- Sau khi nguồn ưu tiên gặp sự cố, ATS điều khiển máy phát khởi động.
  Sau thời gian trễ ổn định điện áp tần số, ATS đóng tải sang máy phát.
- Sau khi nguồn ưu tiên có trở lại, sau thời gian trễ ATS sẽ đóng tải sang nguồn ưu tiên
  Sau đó ATS điều khiển máy phát dừng sau thời gian chạy làm mát.

Bình chọn sản phẩm: (4.7 / 1 Bình chọn)