Đối với dây đồng:
Mật độ dòng điện tối đa cho phép Jmax = 6 A/mm²; Dòng điện làm việc (A) 2,5 A/mm²
Đối với dây nhôm:
Mật độ dòng điện tối đa cho phép Jmax = 4,5 A/mm²; Dòng điện làm việc (A) 2,0 A/mm²

Việc tính toán cáp điện dựa trên các yếu tố sau: Chế độ làm việc của máy phát điện; công suất máy phát điện; chủng loại máy phát điện.

1. Máy phát điện gia đình 01 pha
Máy phát điện có hệ số công suất cosphi = 1: P(kW) = E(kVA)
Máy phát điện gia đình ứng dụng cấp điện dự phòng với công suất dự phòng, điện áp 1 pha U = 230Vac.
Dòng điện lớn nhất có thể đạt được:
Imax = Pmax*1000/U = Emax*1000/U
Tiết diện cáp yêu cầu:
Smin = Imax/Jmax = Pmax*1000/(U*Jmax) = Emax*1000/(U*Jmax)

Ví dụ: Máy phát điện gia đình công suất định mức 5kVA (5KW), công suất lớn nhất 5.5kVA (5.5kW), ứng dụng cấp điện dự phòng.
Imax = 5.5*1000/230 = 24 A
Dây đồng: Smin = 24/6 = 4 mm2. Chọn dây 2*4 mm2
Dây nhôm: Smin = 24/4,5 = 5.3 mm2. Chọn dây 2*6 mm2

2. Máy phát điện công nghiệp 03 pha
Máy phát điện có hệ số công suất cosphi = 0.8: P(kW) = E(kVA)*0.8. Điện áp pha U = 400Vac.

Với ứng dụng cấp điện dự phòng, công suất dự phòng là công suất lớn nhất
Dòng điện lớn nhất có thể đạt được:
Imax = Emax*1000/(U*1.732) = Pmax*1000/(U*1.732*0.8)
Tiết diện cáp yêu cầu:
Smin = Imax/Jmax = Emax*1000/(U*1.732*Jmax) = Pmax*1000/(U*1.732*Jmax*0.8)

Với ứng dụng cấp điện liên tục, công suất liên tục = 70% công suất prime.
Dòng điện liên tục trung bình:
Ic = 70% Ep*1000/(U*1.732)= 70% Pp*1000/(U*1.732*0.8)
Tiết diện cáp yêu cầu:
Smin = Ic/Jc = 70%*Ep*1000/(U*1.732*Jc) = 70%*Pp*1000/(U*1.732*Jc*0.8)

Ví dụ: Máy phát điện công nghiệp diesel 03 pha công suất prime 500kVA (400kW), công suất dự phòng 550kVA (440kW).
Với ứng dụng cấp điện dự phòng: Emax = Es = 550kVA
Imax = 550*1000/(400*1.732) = 794 A
Dây đồng: Smin = 794/6 = 132 mm2. Chọn dây 3*150+1*95 mm2
Dây nhôm: Smin = 794/4,5 = 176 mm2. Chọn dây 3*185+1*120 mm2

Với ứng dụng cấp điện liên tục: Ec = 70%Ep = 350kVA
Imax = 350*1000/(400*1.732) = 505 A
Dây đồng: Smin = 505/2.5= 202 mm2. Chọn dây 3*240+1*150 mm2
Dây nhôm: Smin = 505/2.0= 253 mm2. Chọn dây 3*300+1*185 mm2

Tùy theo ứng dụng công suất máy phát mà ta chọn tiết diện cáp phù hợp. Thông thường với máy phát điện 03 pha, chúng ta tính tiết diện cáp theo phương pháp 02 với ứng dụng cấp điện liên tục.
 
Eng. Phạm Minh Tuyến
Technical Support