Bộ điều khiển máy phát HGM400 series tích hợp công nghệ số hoá, thông minh và công nghệ mạng được sử dụng cho tự động hóa máy phát và giám sát hệ thống điều khiển cho từng máy đơn động để đạt được tự động chạy/dừng, đo lường thông số làm việc, cảnh báo và bảo vệ. Bảng điều khiển sử dụng màn hình LCD lớn, làm việc tin cậy và dễ sử dụng.

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)